ABOUT US


Jane
डॉ.राजेंद्र कांबळे
प्राचार्य
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.वैशाली जहागीरदार
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.सुनिता राठोड
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.विक्रम सारूक
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.विनोद राख
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.प्रकाश मांटे
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.राजेश चौधरी
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्रीमती स्मिता कापसे
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

डॉ.सतीश सातव
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.शिवाजी साखरे
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

विषय सहाय्यक श्री.फय्याजोद्दिन शेख
विषय सहाय्यक (उर्दू)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.भाऊसाहेब काकडे
विषय सहाय्यक (गणित)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.सुनील मावकर
विषय सहाय्यक (मराठी)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.दिपक दराडे
विषय सहाय्यक (सा.शास्त्र )
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.जयंत कुलकर्णी
विषय सहाय्यक (इंग्रजी)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.शिवाजी उगले
विषय सहाय्यक (मराठी)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.श्रीकृष्ण निहाळ
विषय सहाय्यक (आयटी )
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.जगन वायाळ
विषय सहाय्यक (आयटी)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.परमेश्वर जाधव
विषय सहाय्यक (विज्ञान)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.संतोष देशमुख
विषय सहाय्यक (इंग्रजी)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.अब्दुल गफ्फार
विषय सहाय्यक (उर्दू)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.संतोष मुसळे
विषय सहाय्यक (गणित)
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

समुपदेशक  डॉ.गोदावरी उगले
समुपदेशक
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:

श्री.कैलास तिडके
समुपदेशक
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना
mail ID:
Copyright © DIET JALNA | Powered by Blogger Blogger Theme by NewBloggerThemes.com