13 May, 2020

अनुश्री तोटकर,जि.प.प्रा. शाळा श्रीरामतांडा ता. मंठाजि.प.प्रा. शाळा श्रीरामतांडा ता. मंठा जि.जालना येथील इयत्ता दुसरी मधील विद्यार्थ्यीनी अनुश्री तोटकर हीच्या DIKSHA App बद्दलच्या व लाॅकडाऊनच्या काळातील भावना.


        जगदीश कुडे (मुख्याध्यापक)
     जि.प.प्रा. शाळा श्रीरामतांडा
       ता.मंठा जि. जालनाShare:
Copyright © DIET JALNA | Powered by Blogger Blogger Theme by NewBloggerThemes.com