08 October, 2017

Ghansawngi psm

  घनसावंगी

        PSM  एक शैक्षणिक लोक चळवळ बनू लागली आहे   
                                                                                                       आज दि.16-12-2016 रोजी  गट साधन केंद्र घनसावंगी येथे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र संदर्भाने मुख्याध्यापक आढावा बैठक घेण्यात आली प्रसंगी मान्यवरानी खालिल विचार व्यक्त केले .
           प्रास्तविक :- श्री विपूल भागवत (.शि..)   प्रास्तविका मध्ये साहेबानी तालुक्याच्या प्रगती आलेखा विषयी चर्चा करताना एकूण 169 शाळा आहेत पैकी 123 शाळा प्रगत आहे आणि 69 शाळा लर्निग झाल्या आहेत 31शाळेमध्ये 30 हजार पेक्षा जास्त लोकवाटा जमा झालेला आहे तर उर्वरीत सर्व शाळा 24 डीसेंबर 2016 पर्यंत प्रगत लर्निग होणार असल्याचे सांगण्यात आले . ज्या ठीकाणी कुणाला अडचण येइल अशा ठिकाणी आम्हाला बोलवा त्या ठीकाणी लोक वर्गणी शिक्षकांशी चर्चा करण्यासाठी सदैव तत्पर असू फक्त कृपया आपण सर्वानी एक जूटीने काम करावे अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या .                                                                  
             श्री .पी.एल.कवाणे साहेब (शिक्षणाधिकारी जि..जालना )  मा .साहेबानी सविस्तर मार्गदर्शन करत मु..चे आत्मभान जागृत केले.प्रत्येक गावामध्ये लोक लर्निग सहकार्यासाठी उत्सुक आहे परंतु त्या पध्दतिने आपण लोकामध्ये मिसळा लोकसहभाग घ्या.ज्या लेकरांच्या जीवावर आपली मूले चांगल्या शाळेत  शिकू लागली आहे कृपया त्याना जपा त्यांची काळजी घ्या असे भावनिक विधान सरांनी केले .शिक्षकानी नेहमी शै.चर्चा कराव्यात .कामाची लाज वाटू देऊ नका .जि..शाळाची पटसंख्या कमी होत आहे .मीत्रानो खुप चांगली नौकरी समाजसेवेचे व्रत आपण धारण केले आहे तुम्ही हाक दया आम्ही देतो अशी भावनिक साद देखिल घातली परतु आपण आत्मखेद आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे असे स्व परीक्षणात्मक विधान ही सरांनी केले .                                      
                                                                                      `             श्री.कैलासजी अंडील साहेब (तहसिलदार घनसावंगी )    तालुक्यातील काही शाळाना भेटी दील्या खुप चांगले काम चालू आहे. लर्निग संदर्भाने ध्येय वेडे व्हा लोकसहभाग मागण्याची लाज बाळगू नका आपण चांगले काम करत आहोत याचे भान ठेवा .मी स्वत: IT कंपनी इन्फोसिस शी बोललो आहे 100शाळाना त्यानी वापरलेले संगणक  शाळेसाठी देण्याचे कबूल केले आहे तसेच पुणे येथिल सारथी बांधकाम समूह यानी देखिल 50 शाळाना लर्निग देण्याविषयी मत अनुकूल केले आहे . आपण सर्वजण मिळून एक चांगले शै.वातारण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू.मागच्या बैठकी मध्ये दीलेल्या आश्वासणाची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न साहेबानी केला आहे.           
                
                                                                                                                             श्री.पवार साहेब (गट विकास अधिकारी)        
 शाळा लर्निग करण्यासाठी जे काही ग्रामपंचायत स्तरावर 14 व्या वित्त आयोगातील निधी इतर अनुशंगिक निधी  नक्किच  उपलब्ध करून दील्या जाईल आणि शैक्षणिक विकासाठी हव्या त्या ठीकाणी मदत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे विधान देखिल सरांनी केले .                                                                                           एकंदरीत लोकसहभाग बघता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र एक लोकचळवळ बनू लागली आहे .लोकांचा सहभाग शिक्षकांचे रचनावादी अध्यापनामुळे शिक्षण क्षेञामध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.                                                                                           ..   सदरील बैठकीसाठी श्री .एन.जी.कुमावत .श्री.एस.जी.साबळे(शि.वि.) वि.तज्ज्ञ.वि.शिक्षक सर्व के.प्रमुख पुर्ण वेळ उप .होते.                                                                                                                          शब्दाकंन                                                                                                               श्री .पी.आर.सोलाटे                                                                                                  विषय तज्ज्ञ                                                                                                        गट साधन केंद्र घनसावंगी .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Share:
Copyright © DIET JALNA | Powered by Blogger Blogger Theme by NewBloggerThemes.com