08 October, 2017

साकळगाव नाटिका

ज्या ज्ञानरचनावादी नाटीकेने  संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावले

                       

      के.प्रा.शा.साकळगाव एक घनसावंगी तालुक्याच्या अतिशय दुर्गम भागामध्ये असणारे केंद्र जेथे भौगोलिक परीस्थिती देखिल अनुकूल नाही .तांडे ,वाडया ,वस्त्या सदैव उसतोडीला जाणारा परीसर पण या परीसरामध्ये शैक्षणिक वातावरण वाखंण्याजोगे आहे बहुतांश शाळा तांडा पण वैचारीक आधुनिक प्रगलभत्ता निसर्गदत्त लाभलेली.
      केंद्रामध्ये एकूण 10 शाळा आहेत .उच्चप्राथमिक शाळा 4 आहेत .10पैकी 5 शाळा लर्निग आहेत उर्वरीत शाळा थोडयाच दीवसात लर्निग होणार .सर्व लर्निग लोकसहभातून .अतिशय सुंदर अध्यापन कौशल्य शिक्षकांना अवगत  आहे . SCERT  उपसंचालक डाॅ अचला जडे ,DIET प्राचार्य डाॅ.जे..भटकर आणि जेष्ठअधिव्याख्याता श्री संजय येवते यांच्याकडून शिक्षकांचा गौरव .इंग्रजी माध्यमातील मुलांनी जि..शाळेत प्रवेश घेतला .तालुक्यामध्ये प्रथम सेमी इंग्रजी राबवणारे केंद्र की ज्या केंद्रामध्ये जि..शाळेत 2 ठीकानी सेमी इंग्रजी शिकवली जाते.                    के.प्रा.शा .साकळगाव अंतर्गत प्रा .शा.मासेगाव या शाळेची नाटीका जी की मुलांची ज्ञानरचनावादी अभिनय नाटीका संपूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये गाजली .        
      मुलांची अभिव्यक्त होणाची जी कला आहे ती खरच मन हेलवणारी आहे .  आज संपूर्ण केंद्र प्रगत शैक्षनिक महाराष्ट्राचा वसा घेऊन प्रगत झालेली मुले आपले विचार मांडू लागली आहेत ,कविता करू लागली ,गोष्ट सांगू लागली हेच यशाचे गमक आहे .                                                                                मी गटशिक्षणाधिकारी  विपूल भागवत (..घनसावंगी) दीपावळीच्या पुर्वसंध्येला आज सर्व के.प्र बैठकी मध्ये असे घोषीत करीत आहे की के.प्रा.शा .साकळगाव प्रगत केंद्र आहे ज्या केद्राने प्रगतचा  दीवा सर्व प्रथम प्रज्वलित केला असे के.प्र.श्री जोगडे सर सर्व शिक्षक या सर्व प्रगत च्या शिलेदारांना  दीपावळी मनपूर्वक शुभेच्छा!                                              
     तसेच तालुक्यातील सर्व शिक्षकांना के.प्र.बांधवाना देखिल मनपूर्वक शुभेच्छा!                                                                           विपूल  भागवत                                                             गटशिक्षणाधिकारी                                                             ..घनसावंगी .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Share:
Copyright © DIET JALNA | Powered by Blogger Blogger Theme by NewBloggerThemes.com