06 October, 2017

उपयुक्त साईट्स

         उपयुक्त साईट्स                                             
 • शासन निर्णय
 • ========================
 • विकीपीडिया
 • ========================
 • विकासपिडिया
 • ========================
 • शिक्षकांसाठी उपयुक्त साईटस
 • ========================
 • डिजीटल लॉकर
 • ========================
 • M.S.C.E.R.T.
 • ========================
 • परीक्षा परिषद,पुणे
 • ========================
 • शाळेचा UDISE कोड शोधा
 • ========================
 • शैक्षणिक मानसशास्त्र
 • ========================
 • मराठी बोधकथा
 • ========================
 • बालशिक्षण हक्क कायदा 2009-मराठी
 • ========================
 • महाराष्ट्र शासन
 • ========================
 • मध्यान्ह भोजन योजना
 • =======================
 • महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे.
 • =======================
 • जात प्र्माणपत्र पडताळणी
 • =======================
 • महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा
 • =======================
 • महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचलनालय,पुणे
 • =======================
 • गणितातील गमती-जमती
 • =======================
 • संगणक डॉट इंफो
 • =======================
 • यशदा,पुणे
 • =======================
 • सर्वांसाठी मोफत शिक्षण
 • =======================
 • ज्ञान प्र्बोधिनी शैक्षणिक साधनकेंद्र
 • =======================
 • पालकनिती
 • =======================
 • मराठी देशा
 • =======================
 • आय.आय.एम.
 • =======================
 • मराठी माती
 • =======================
 • शालार्थ
 • =======================
 • मराठी आरोग्य.कॉम
 • =======================
 • स्कुल रिपोर्ट कार्ड
 • =======================
 • ऑनलाईन सांख्यिकी माहिती प्रणाली ( प्राथमिक शिक्षण )
 • =======================
 • यु-डायस
 • =======================
 • निवड्णूक आयोग
 • =======================
 • नौकरी मार्गदर्शन
 • =======================
 • जवाहर नवोदय विद्यालय
 • ===========================
 • महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परिक्षा
 • ===========================
 • एम.टि.एस.(जळगाव)
 • ===========================
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग(mpsc)
 • ===========================
 • भारतीय प्र्ज्ञाशोध परिक्षा,कोल्हापूर
 • ===========================
 • डॉ.सी.व्हि.रामन परिक्षा
 • ===========================
 • एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना
 • ===========================
 • अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती
 • ===========================
 • सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
 • सुबोध कथा (ऑडीओ)
 • =======================
 • ई लर्निग सॉफ्टवेअर
 • =======================
 • संगितमय पाढे २ ते ३०(ऑडीओ)
 • =======================
 • नाणी,नोटा,थोर व्यक्तींचे फोटो फ्रेम्स ईत्यादी संग्रह
 • ======  Share:
  Copyright © DIET JALNA | Powered by Blogger Blogger Theme by NewBloggerThemes.com